Doopbewijs Jannes Gerritsjans

Start

zie ook scan

Burgerlijken Staat

Extract uit het Doop

Register der Roomsch

Catholijke Gemeente van

Raalte arrondissement

Deventer Provincie Overijssel

 

In den jare zeventienhonderd en vijfennegentig den vijftienden November is alhier gedoopt, Jannes, wettige Zoon van Jannes Gerritsjans en Johanna Jansen aan het huis in de Naashaelt.

Raalte den 7 juli 1821                                     Voor Extract Conform

                                                                                  Handtekening Berends (secretaris)

 

 

Gezien door ons president der Regtbank van eersten aanleg te Deventer tot legalisatie den  handteekening van den Heer Berends Schout te Raalte voornemende de functie van Officier van den Burgerlijke Staat. Deventer den 20 augustus s Anno eenentwintig.

 

Handtekening Ribbing (president)

 


Start | Stamboom | Documenten | Foto's